HATS

Medlemskap

Bli med i et stort nettverk i nordPåmelding

Her er en oversikt over kurs, seminarer og programmer.

Revyforum: Organisering og drift
Revyforum: Revytekst
Revyforum: Regi og instruksjon
Produsentforum
Arrangørforum
Regikurs, Sortland
4 kurs i organisasjonsdrift
Revyskrivekurs


Meld ditt behov

Kurs og regihjelp tilbys i hele Nord-Norge.


Søk

Stipend: Les mer
Støtteordning Troms: Les mer
Støtteordning i Finnmark: Les mer


Arrangørforum

03.05.2017

Vi søker deg som vil være med å igangsette og utvikle en årlig møteplass for ildsjelene som organiserer festivaler, spel og andre store forestillinger som har stor frivillig innsats.

Det er under planlegging en årlig arena der  erfaringsutveksling og faglig foredrag skal stå i fokus.

Tid:  Bestemmes i slutten av august.
Sted: Bestemmes i slutten av august.
Pris: kr 550,-
Målgruppe: Aktører som arrangerer forestillinger, spel og festivaler. Det anbefales at man deltar to personer fra hver organisasjon. Les mer lenger ned på siden.
Reisestøtte: Det er mulig å søke om dekning av reiseutgifter.
Overnatting: Det dekkes overnatting i med standard.
Påmelding:
Kontaktperson:
Kari Lydersen, kari@hats.no tlf: 77 67 90 33

TIMEPLAN


Tema: Frivillighet og rekruttering

18.00-19.00              Mat og innlogg for alle deltakerne
19.00-19.20              Foredrag: Trender i frivillighet og rekruttering: Kari Lydersen
19:20-19:40              Foredrag: Hvordan lede frivillige: Anita Østby
19.40-20.00             Foredrag: Hva skjer når frivillige blir betalt?: Egil Johansen, Spelhanboka
20.00-20.30            Snakkepause med snack
20.30-21.30             Erfaringsutveksling blant deltakerne.
21:30-21:45              Oppsummering.
21.45- 22.00            Utlogg


Tema: Sikkerhet

10.00-11.00             Foredrag: Sikkerhet ved arrangement: TBA
11.00-11:30              Snakkepause med snack
11.30-12.30              Erfaringsutveksling blant deltakerne. Innledning TBA
12:30-12:45             Oppsummering.
13.00-13.30             Lunsj

Tema: Organisering

13.30-13.50             Foredrag: Organisasjonskart og ansvarsfordeling: Kjetil Falkum, produsent
13:50-14:10             Foredrag: Produsentens rolle og stab: Kjetil Falkum
14:10-14:30             Foredrag: Produksjonsverktøy: Kjetil Falkum
14.30-15:00            Snakkepause med snack
15.00-16.00            Erfaringsutveksling blant deltakerne.
16.00-16:45            Oppsummering
16:45-17:00            Utlogg
17:30                       Middag
19:30                       Korsvikaspelet


Tema: Markedsføring

10.00-11.00              Foredrag: Markedsføring. Irene Nordhaug Hansen
11.00-11:30              Snakkepause med snack
11.30-12.30              Erfaringsutveksling blant deltakerne. Innledning av TBA
12:30-14:00             Konklusjon om veien videre for Arrangørforum.
14:00                         Lunsj og Utlogg

Med forbehold om endringer

—————————————————————————————–
OM ARRANGRØFORUM

Mål:
Arrangørforum skal ha foredrag og erfaringsutveksling som bidrar til økt kompetanseheving hos arrangører i det frivillige scenekunstfeltet.

Effektmål:
Skape nettverk mellom arrangører.
Lage en kursmodul som arrangører kan gjennomføre i egne organisasjoner.

Metode:
I piloten er plass for to personer pr arrangør. Disse må delta på en samling, gjennomføre kursmodul i egen organisasjon og delta i evaluering av opplegget.

Krav:
Deltagerne må være motivert for være med på å utvike en årlig møteplass.

Form:
Det gjennomføres helgesamling.

Støtte:
Arrangørforum produseres i samarbeid med  Norsk Revyfaglig Senter og med støtte fra foreningen SceneFolk.