HATS

Medlemskap

Bli med i et stort nettverk i nordPåmelding

Her er en oversikt over kurs, seminarer og programmer.

Årsmøte 2017
Crossdressing SÁMIS
Kunsten i styrearbeid
Regiforum for revy
Organisasjonskurs 
Forestillingsanalyse
Improkurs
Produsentforum
Arrangørforum


Meld ditt behov

Kurs og regihjelp tilbys i hele Nord-Norge.


Søk

Stipend: Les mer
Støtteordning Troms: Les mer
Støtteordning i Finnmark:


Årsmøtehelg 28.-30. april

10.01.2017

Det faglige programmet er utvidet. Vi forventer stor deltagelse, så ikke vent med å melde deg på.

Sted: Tromsø
Hotell: Quality Hotel Saga 
Påmelding:
Trykk på linken. PÅMELDING ÅRSMØTE 2017

Tentativt program:

Fredag 28.april
kl 1900-2130: Faglig program
kl 2130-2300: Kveldsmat på HATS kontoret

Lørdag 29. april
kl 1000-1700: Faglig program
kl 1900-2200: Årsmøtemiddagen (dekkes for årsmøtedelegater)

Søndag 30. april
kl 1000-1200: Faglig program
kl 1000- 1200: Årsmøteteseminar
kl 1215-1500: Årsmøte inkl lunsj

Faglig program:
Alternativ 1: Regiforum for revy, samling 1 av 2. Mer info her
Alternativ 2: Organisasjonsdrift/styreseminar. Mer info her
Alternativ 3: Forestilling og analyse Vårscenefest. Mer info her
Alternativ 4: Improkurs: Mer info her

Du melder deg på kursene via påmeldingsskjemaet til årsmøte.
Vi samarbeider med Vårscenefest 

Hotell Quality hotel Saga:
enkeltrom    kr 915,-
dobbeltrom kr 1115,-
Hotellrom reserveres i påmeldingsskjema. Det dekkes opphold på hotell for en person pr medlemslag. Dette gjelder for medlemmer som har betalt medlemskontingent innen 1. april 2017.
Medlemskategori B, kan søke om at utgifter dekkes gjennom stipendordningen. Det innvilges ikke reisestøtte for medlemmer i kategori C.

Reise:
Den enkelte deltager bestiller selv sin reise. Det dekkes reiseutgifter for en person fra hvert medlemslag i medlemskateori A, under forutsetning at billigste reisemåte er benyttet. Reisestøtteordningen gjelder for medlemmer som har betalt medlemskontingent innen 1. april 2017.  15. mars.
Medlemskategori B, får ikke automatisk reisestøtte men kan søke gjennom stipendordningen. Det innvilges ikke reisestøtte for medlemmer i kategori C.

FORSLAG TIL ÅRSMØTET
Saker som ønskes lagt fram for årsmøte sendes til post(at)hats.no innen 30. mars 2017.

FORSLAG TIL VALGKOMITÈEN
Følgende tillitsverv er på valgstyreleder, tre styremedlemmer, fire varamedlemmer og tre medlemmer til valgkomiteem.Har du innspill til valkomiteen så sendes til post(at)hats.no. En kontaktperson med telefonnummer vil oppgis når valgkomitéen har konstituert seg.

ÅRSMØTESAKER

 • Dagsorden.
 • Åpning av møtet.
 • Opprop av representanter.
 • Konstituering – møtereglement.
 • Valg av to møteledere, to møtesekretærer og en redaksjonskomitè
 • Styrets beretning for perioden.
 • Regnskap 2016.
 • Revisjonsberetning.
 • Godkjenning av revisor.
 • Innkomne forslag.
 • Arbeidsprogram for neste styreperiode.
 • Budsjett for neste styreperiode.
 • Valg av tillitsvalgte.

Alle årsmøtedokumentene skal publiseres her  seinest 14 dager før årsmøtet.