HATS

Medlemskap

Bli med i et stort nettverk i nordPåmelding

Her er en oversikt over kurs, seminarer og programmer.

Årsmøte HATS
Teater og psykisk helse, seminar
Dansekurs, Vardø
Kortkurs: Stemmeteknikk
Kortkurs: Revytekst
Kortkurs:Rekruttering
Kortkurs: Styrearbeid
Kortkurs: Produksjonsteamet
Kortkurs: Skuespillerteknikk
Seminar: Fra kunstnerisk kaos
Skuespillerteknikk, Melbu


Veiledning

Til deg som er aktiv i det frivillige kunst- og kulturfeltet i Nord-Norge.
Les mer


Bestill instruktør

Dere kan bestille instruktør gjennom HATS. Les mer


Søk

Stipend: Les mer
Støtteordning Troms: Les mer
Støtteordning i Finnmark: Les mer


Frivillighet i sentrum

21.02.2016

Frivillighet i sentrum er en torgdag i sentrum for alle lag og foreninger i kommunen.

Arrangementet ble første gang arrangert i Tromsø kommune i 2013 som en del av prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler (les mer her).

I de senere har arrangementet blitt et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms barne- og ungdomsråd, Tromsø idrettsråd og HATS, og finansiert med midler fra Tromsø kommune.

Formål med arrangementet

  • Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.
  • Øke rekrutteringen av flere medlemmer og ildsjeler til de lokale lag og foreninger.
  • Synliggjøre tilbudet og mangfoldet som finnes blant frivillige lag og foreninger i kommunen.
  • Øke aktiviteten i sentrum og skape en positiv dag for innbyggere i kommunen.

Ønsker dere å lage Frivillighet i sentrum i din kommune?
Det er laget en arrangementsmal og logo som man kan bruke som utgangspunkt for å utvikle deres lokale arrangement. Malen inneholder viktige tips, handlinsgplan, maler til hjemmesiden og avvikling av selve arrangementet.

Se her Arrangørmal Frivillighet i sentrum
Last ned logo her. Den kan brukes vederlagsfritt.