HATS

Medlemskap

Bli med i et stort nettverk i nordPåmelding

Her er en oversikt over kurs, seminarer og programmer.

Crossdressing SÁMIS
Produsentforum
Arrangørforum
Regikurs, Sortland
Revy- og teatercamp 2017
Kunsten i styrearbeid
Skrivekurs revy


Meld ditt behov

Kurs og regihjelp tilbys i hele Nord-Norge.


Søk

Stipend: Les mer
Støtteordning Troms: Les mer
Støtteordning i Finnmark: Les mer


Integrering

13.02.2016

HATS har utviklet flere prosjekter med et integreringsmål gjennom kunst.

Pågående prosjekter:

HATS skal medvirke inn i forskningsprosjektet Sustainable diverse cities: Innovation in integration – DiverCities i perioden 2017-2021. Prosjektet er ledet av Dr. Marit Aure fra UIT Det arktiske universitet, i samarbeid med  Nordland forskning, NIBIO, Roskilde Universitet samt flere andre organisasjoner. Prosjektet har fått tilskudd fra Forskningsrådet.

Kulturverksteder i fem kommuner: Les mer her

Gjennomførte prosjekt:

Gutter i bevegelse (2016). Danseworkshop for unge gutter.
Speedintegrering gjennom kulturverksteder
. (2016). Les mer her
Seminar: Hvordan få flere med i drifta. (2016) Les mer her
Bolyst gjennom ildsjeler: Treårig integreringsprosjekt mellom HATS og Troms idrettskrets. (2012-2015). Les mer her