HATS

Medlemskap

Bli med i et stort nettverk i nordPåmelding

Her er en oversikt over kurs, seminarer og programmer.

Årsmøte HATS
Teater og psykisk helse, seminar
Dansekurs, Vardø
Kortkurs: Stemmeteknikk
Kortkurs: Revytekst
Kortkurs:Rekruttering
Kortkurs: Styrearbeid
Kortkurs: Produksjonsteamet
Kortkurs: Skuespillerteknikk
Seminar: Fra kunstnerisk kaos
Skuespillerteknikk, Melbu


Veiledning

Til deg som er aktiv i det frivillige kunst- og kulturfeltet i Nord-Norge.
Les mer


Bestill instruktør

Dere kan bestille instruktør gjennom HATS. Les mer


Søk

Stipend: Les mer
Støtteordning Troms: Les mer
Støtteordning i Finnmark: Les mer


Integreringsprosjekt

13.02.2016

HATS har utviklet og jobber med flere prosjekter som har som mål å fremme integrering gjennom kunst.

Forskningsprosjekt:

HATS er partner i forskningsprosjektet Sustainable diverse cities: Innovation in integration – Cit-egration i perioden 2017-2021. Prosjektet er ledet av Dr. Marit Aure fra UIT Det arktiske universitet, i samarbeid med  Nordland forskning, NIBIO, Roskilde Universitet samt flere andre organisasjoner. Prosjektet har fått tilskudd fra Forskningsrådet. Les mer.

Speedintegrering gjennom kulturverksteder 2017:

I 2017 vil HATS arrangere kulturverksteder i fem kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Verkstedene blir ledet av profesjonelle instruktører og i samarbeid med lokale lag og foreninger. Temaene på verkstedene kan være: film, scenekunst, musikk, dans, håndverk, organisasjonsdrift o.l. Verkstedene vil bli tilpasset behovet for beboerne på de ulike mottakene.

Målet med prosjektet er å gi deltakerne økt kunnskap og mulighet til å utvikle sine talenter. Kursene skal være meningsfulle aktiviteter som gir mestringsfølelse og ny kunnskap. I tillegg vil deltakerne få økt kjennskap til lokalmiljøet og kultur, og muligheter for å knytte nettverk.

Samarbeidspartnere: Svolvær mottak, Setermoen mottak, Oscarsgata mottak i Vadsø, Skibotn mottak, Sjøvegan mottak og Tverlandet mottak. Prosjektet er støttet av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet/IMDI.

Begrepet og metoden Speedintegrering er utviklet av Åpne Hus Miljøsirkus. Metoden henspeiler på at deltagere både treffer hverandre, blir eksponert for nye kunst og kulturuttrykk-  og det er en smeltedigel for et mangfold av kulturelle referanser og ståsteder på en gang.

Verksteder i 2017:

  • Vadsø: Filmkurs i dokumentarfilm, 11.-14. mai og 19.-21. juni. Instruktør: Clive Ardagh
  • Svolvær: Filmkurs i dokumentarfilm, 6.-9. mai og 23.-25. juniInstruktør: Clive Ardagh
  • Skibotn: Matkurs, 24. mai. Beboere holder matkurs for lokalbefolkningen. I samarbeid med Kåfjord Kulturskole, Skibotn mottak avd. Olderdalen og Røde kors
  • Skibotn: Hageprosjekt, 26. mai, 12. juni og 14. juni. Instruktør: Tom Lien og Gunter Herbert ScholzI samarbeid med Kåfjord Kulturskole, Skibotn mottak avd. Olderdalen og Kåfjord kommune.
  • Setermoen: Folkedanskurs, 14.-15. oktober  og 4. – 5. november. Instruktør Torill Steinjord, Anne Katrine Haugen, Lars Erik Løvhaug og Nina Fjeldet.
  • Setermoen: Filmkurs, 3.-5. nov. Instruktør Clive Ardagh.
  • Salangen: Teaterprosjektet «En flyktning i Norge». 22. september- 2. desember. Instruktør: Maya Mi Samuelsen.
  • Tverlandet: Matte og brødverksted: 10.-12. nov. Instruktører: Eva Bakkeslett og Vibeke Steinsholm. I samarbeid med Tverlandet mottak og Bodø Røde Kors.

Tidligere integreringsprosjekt:

Gutter i bevegelse (2016). Danseworkshop for unge gutter.
Speedintegrering gjennom kulturverksteder
. (2016). Les mer her
Seminar: Hvordan få flere med i drifta. (2016) Les mer her
Bolyst gjennom ildsjeler: Treårig integreringsprosjekt mellom HATS og Troms idrettskrets. (2012-2015). Les mer her