HATS

Medlemskap

Bli med i et stort nettverk i nordPåmelding

Her er en oversikt over kurs, seminarer og programmer.

Revyforum: Revytekst
Ut av boxen, seminar Tromsø
LAIV kurs, Lakselv
Årsmøte HATS
Stemmekurs, Tromsø

 


Meld ditt behov

Kurs og regihjelp tilbys i hele Nord-Norge.


Søk

Stipend: Les mer
Støtteordning Troms: Les mer
Støtteordning i Finnmark: Les mer


Organsiasjonskurs

21.06.2014

HATS har i 2017 utformet et prosjekt som innebærer flere rekruttering- og organisasjonskurs. Disse kursene er åpne for alle lag og foreninger i kommunen.

Vi gjennomfører kurs og seminarer innenfor disse temaene i samarbeid med andre organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner:

  • Rekruttering
  • Styrearbeid
  • Vedtekter
  • Økonomi
  • Organsisering
  • Arrangement

HATS har tidligere samarbeidet med Troms barne- og ungdomsråd, Troms idrettskrets, Samdrift, Rom for kultur, Universitetet i Tromsø og Røde kors i arrangering av disse kursene.


Bakgrunnen bygger på erfaringene og funnene fra prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler. Et av tiltakene i prosjektet var utviklingen av rekrutteringskurs rettet mot å få flere til å bidra i driften av laget. Det ble også avdekket at samarbeid mellom lag og foreninger med ulike formål og interesser er lønnsomt. Det gir bedre ressursutnyttelse, skaper arenaer for erfaringsutveksling, nettverksbygging og øker den lokale kompetansen.

Om prosjektet
Bolyst gjennom ildsjeler var et treårig samarbeidsprosjekt mellom Troms idrettskrets og Hålogaland Amatørteaterselskap. Prosjektet ble tildelt midler av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Troms fylkeskommune. Prosjektet har egen blogg: Se her

Mer info ta kontakt med: kari(at)hats.no tlf: 77 67 90 30