HATS

Medlemskap

Bli med i et stort nettverk i nordPåmelding

Her er en oversikt over kurs, seminarer og programmer.

Revyforum: Revytekst
Ut av boxen, seminar Tromsø
LAIV kurs, Lakselv
Årsmøte HATS
Stemmekurs, Tromsø

 


Meld ditt behov

Kurs og regihjelp tilbys i hele Nord-Norge.


Søk

Stipend: Les mer
Støtteordning Troms: Les mer
Støtteordning i Finnmark: Les mer


Revyforum

15.08.2015

Revyforum er en arena der ildsjeler og pådrivere i revylagene kan møtes for å få faglig påfyll og lære av hverandre gjennom systematisert erfaringsutveksling. Revyforum arrangeres som tre helgesamlinger med forskjellig fokus, og det vil være mulig å følge hele kursrekka eller bare delta på én eller to av samlingene. Vi oppfordrer til at inntil to personer fra hvert revylag deltar sammen.

Revyforum ble første gang arrangert i 2015/2016 i Tromsø.
Neste omgang starter høsten 2017.

Første samling: Organisering og drift, 15.-17. september 2017
Andre samling: Regi og instruksjon: 3.-7. november 2017
Tredje samling: Revyteksten: 5.-7. januar 2018

Dersom du ønsker nærmere informasjon, så ring 776 79034 eller send e-post til kent-are(at)hats.no

Reisetøtte:
Det inngikk reise og opphold støtte som en del av dette programmet, innenfor rammen av  rimeligste reisemåte/ billigste billetter. Det er en forutsetning for tildeling av reisestøtte at den økte kompetansen kommer det frivillige kulturlivet tilgode.

Revyforum ble utviklet av HATS i samarbeid med Norsk revyfaglig senter, og ble dengang støttet av foreningen SceneFolk.