HATS

Medlemskap

Bli med i et stort nettverk i nordPåmelding

Her er en oversikt over kurs, seminarer og programmer.

Revyforum: Revytekst
Ut av boxen, seminar Tromsø
LAIV kurs, Lakselv
Årsmøte HATS
Stemmekurs, Tromsø

 


Meld ditt behov

Kurs og regihjelp tilbys i hele Nord-Norge.


Søk

Stipend: Les mer
Støtteordning Troms: Les mer
Støtteordning i Finnmark: Les mer


Drift og organisering: 28.-30. april, Tromsø

04.04.2017

Vi arrangere et tredelt seminar med tema knyttet til organisering og drift  av revy-/teaterlag og kulturell aktivitet. Seminarene inneholder rekruttering, styrearbeid og planlegging av produksjoner.

Fredag 28.april
kl 1900-2130: Rekruttering. Hvordan få nye  inn i drifta av laget? Dialogbasert seminar ved Kari Lydersen, rådgiver HATS

Lørdag 29. april
kl 1030-1500:  Seminar Kunsten i styrearbeid.
kl 1530-1700:  Drift av frivillige organisasjoner og frivillig drevet aktivitet med generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge

Søndag 30. april
kl 1000-1200: Planlegging og organisering av forestillingssproduksjon.

Påmelding:
For deltakere på HATS årsmøte: PÅMELDING KURS OG ÅRSMØTE
For andre:  PÅMELDING

Pris: Seminarene er gratis for årsmøtedeltakere i HATS. Andre 550,-