HATS

Medlemskap

Bli med i et stort nettverk i nordPåmelding

Her er en oversikt over kurs, seminarer og programmer.

Revyforum: Revytekst
Ut av boxen, seminar Tromsø
LAIV kurs, Lakselv
Årsmøte HATS
Stemmekurs, Tromsø

 


Meld ditt behov

Kurs og regihjelp tilbys i hele Nord-Norge.


Søk

Stipend: Les mer
Støtteordning Troms: Les mer
Støtteordning i Finnmark: Les mer


Scenefolk.no

17.01.2017

HATS har på oppdrag av foreningen SceneFolk utviklet www.scenefolk.no.  I dette arbeidet var det et mål å  samle det frivillige scenekunstfeltet i et digitalt rike, derfor hadde vi kontakt med mange aktører, og opprettet referansegrupper som en del av utviklingsarbeidet.

Resultatmålet var å ferdigstille en interaktiv digital plattform for aktører i det frivillige scenekunstfeltet innen 2016. .
Rapport: Rapport Scenefolk  
Bidragsytere faglig innhold: Bidragsytere

Effektmålet var å lage tekniske publiseringsløsninger som andre samarbeidspartnere kan benytte seg av i sine digitale plattformer. Aktuelle aktører var også orientert om prosjektutviklingsfasen.

Prosjektplan: Prosjektplan Scenefolk
Wireframes: Trykk på her
Funksjonsbeskrivelser: Scenefolk.no

Drift:
Styret i SceneFolk besluttet at Norsk RevyFaglig Senter skulle drifte siden fram til 31.12.2017. I rapporten ligger våre forslag til drift.

Design slik den var opprinnelig til forsiden: