HATS

Medlemskap

Bli med i et stort nettverk i nordPåmelding

Her er en oversikt over kurs, seminarer og programmer.

Ut av boxen, seminar Tromsø
LAIV kurs, Lakselv
Årsmøte HATS
Stemmekurs, vokalteknikk
Teater og psykisk helse, seminar


Meld ditt behov

Kurs og regihjelp tilbys i hele Nord-Norge.


Søk

Stipend: Les mer
Støtteordning Troms: Les mer
Støtteordning i Finnmark: Les mer


Seminar: Teater og psykisk helse, Tromsø, 23.-24. mai

19.12.2017

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ved Nord Universitet  og HATS arrangerer et seminar med mål om å dele erfaringer med teater som aktivitet for bedre helse, og drøfte hvordan dette kan tas i bruk av flere. Teatret Våres, Teater Vildenvei, NAPA og Fontenehuset er bidragsytere.

PRAKTISK INFORMASJON:
Dato: 23. og 24. mai 2018
Sted: Rådstua Teaterhus, Vestergata 48 Tromsø
Pris: kr 750,- / kr 100,- for uføre
Fagansvarlig:  Wenche Torrisen
Teknisk arr.: Kari Lydersen
Påmeldingher

Reise og opphold dekkes av hver enkelt deltager.

PROGRAM:
Onsdag 23. mai
kl 19.00  Forestilling med Teater Vildenvei
kl 20.00 Etterpåsnakk
kl 21.00  Varmsuppe og snakk

Torsdag 24. mai, tentativ program:
08.45 Kaffe og snakk
09.00 Åpning
09.15 Hvorfor trenger vi kunst i helseomsorgen?
09.45 Forskning på deltagende teateraktivitet
10.15 Kaffepause og snakk
10.45 Brukerperspektiv aktører fra Teatervilden vei
11.45 Lunsj og snakk
12.45 Visning av arbeid fra Teatret Våres
13.00 Resultater fra seks måneder med teateraktivitet
13.50 Pause og snakk
14.00 Kaffe servert på bord med erfaringsutveksling og framtidsplaner
15.00 Oppsummering i plenum
15.30 Avslutning med kunstnerisk innslag
16.00 Middag kan kjøpes på Sivertsens kafe for de som ikke har det travelt.