HATS

Medlemskap

Bli med i et stort nettverk i nordPåmelding

Her er en oversikt over kurs, seminarer og programmer.

Årsmøte 2017
Crossdressing SÁMIS
Kunsten i styrearbeid
Regiforum for revy
Organisasjonskurs 
Forestillingsanalyse
Improkurs
Produsentforum
Arrangørforum


Meld ditt behov

Kurs og regihjelp tilbys i hele Nord-Norge.


Søk

Stipend: Les mer
Støtteordning Troms: Les mer
Støtteordning i Finnmark:


Seminar#2 Kunsten i styrearbeid

09.01.2017

Da er det endelig klart for å løfte fram det spesifikke med styrearbeid i kunst- og kulturorganisasjoner i et nytt seminar samtidig som vi utvikler en håndbok. Målet med seminarene og håndboka er å skape en arena for å drøfte fagspesifikke problemstillinger.

Dato:  Lørdag 29.april 2017
Tid:   Kl 1030- 1500
Sted: Kommer
Påmelding: Trykk på linken. PÅMELDING

Dette er på plaketen, mere kommer:

Hva er det juridiske ansvaret som styremedlem i en kunst- og kulturorganisasjon som mottar offentlige midler?
ved jurist Sissel Knutsen Hegdal

Er styrets hovedansvar å skape økonomisk trygghet for opprettholdelse av drift eller være tro til organisasjonens formål?
ved  scenekunstner Kristin Bjørn

Hva kan være utfordrende med styreledervervet i organisasjoner som har interkommunal eierstruktur ?
ved politker Wenche Pedersen

Styrearbeid med særtrekk og fellesnevnere i ulike typer organisasjoner
ved Professor Turid Moldenæs og førsteamanuensis Hilde Marie Pettersen, UiT

 

Co-produsenter:
Nordnorsk kunstmuseum samt
Nordlysfestivalen, RadArt og Festspillene i Nord-Norge.


Kunsten i styrearbeid er en seminarrekke med fokus på styrearbeid i kunst- og kulturorganisasjoner.

Seminar #1 . Styretsrolle, Ble arrangert under festspillene i Nord-Norge 2016.
Seminar #2. Styrets oppgaver, Arrangeres i Tromsø 29. april 2017. Se over
Seminar #3. Styrets besetning og omgivelser.

Målsetning:

  1. Skape en faglige arena for styrer og daglig ledelse i kunst- og kulturorganisasjoner.
  2. Identifisere de fagspesifikke attributter med kontroll, strategi og serviceoppgavene for styrer i kunst- og kulturorganisasjoner.
  3. Legge til rette for en faglig diskurs for ledelse og styrearbeid i kunst- og kulturorganisasjoner.

Målgruppe:

  • Ansatte, politikere og tillitsvalgte i organisasjoner og offentlige enheter som oppnevner styremedlemmer
  • Styremedlemmer og ansatte i kunst- og kulturorganisasjoner
  • Personer er interessert i styrearbeid

Bakgrunn:
Det har vært en akademisk, politisk og offentlig oppmerksomhet rundt styrearbeid i de siste årene som har rettet seg mot styreoppgaver i offentlig eide selskap og det private næringsliv. Den Nordnorske styredagen arrangeres hvert år med fire kunnskapsparker som arrangører og to universitet som samarbeidspartnere. I frivillige organisasjoner har det vært lang tradisjon med opplæring av egne tillitsvalgte. Frivillighet Norge har nettopp vedtatt anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner. Med dette initiativet ønsker vi å starte en serie med seminarer der vi setter styrearbeid i kunst- og kulturorganisasjoner på dagsorden.

Fagligansvarlig og arrangør:
Hålogaland Amatørteaterselskap

Mer info: Ta kontakt med Irene Nordhaug Hansen, daglig leder HATS, irene@hats.no tlf 77 67 90 30