HATS

Medlemskap

Bli med i et stort nettverk i nordPåmelding

Her er en oversikt over kurs, seminarer og programmer.

Årsmøte HATS
Teater og psykisk helse, seminar
Dansekurs, Vardø
Kortkurs: Stemmeteknikk
Kortkurs: Revytekst
Kortkurs:Rekruttering
Kortkurs: Styrearbeid
Kortkurs: Produksjonsteamet
Kortkurs: Skuespillerteknikk
Seminar: Fra kunstnerisk kaos
Skuespillerteknikk, Melbu


Veiledning

Til deg som er aktiv i det frivillige kunst- og kulturfeltet i Nord-Norge.
Les mer


Bestill instruktør

Dere kan bestille instruktør gjennom HATS. Les mer


Søk

Stipend: Les mer
Støtteordning Troms: Les mer
Støtteordning i Finnmark: Les mer


Seminar Kunsten i styrearbeid

04.04.2017

Da er det endelig klart for å løfte fram det spesifikke med styrearbeid i kunst- og kulturorganisasjoner i et nytt seminar. Vi lager også dokumentasjon gjennom en håndbok basert på subjektive historier.

SEMINARET ER AVLYST PÅ GRUNN AV SOL OG GODT SKIFØRE, DET BLE FÅ PÅMELDTE FRA HOVEDMÅLGRUPPA.
I STEDENFOR ARRANGERES DET  STYREFORUM, med faglige innlegg og erfaringsutveksling kl 1030-1400 på Quality Hotel Saga lørdag 29. april 2017

Dato:  AVLYST
Tid:   Kl 1030- 1500
Sted: Quality Hotel Saga
Pris: kr 350,- . Gratis for medlemmer i frivillige organisasjoner i Tromsø.

 

kl 1030-1100: ÅPNING
Deltagerpresentasjon enten i plenum eller i grupper, dette er avhengig deltagerantallet.

***

kl 1100-1130: TAR DU ANSVAR?
Hva er det juridiske ansvaret som styremedlem i en kunst- og kulturorganisasjon som mottar offentlige midler?

Sissel Knutsen Hegdal
Styreleder ved Nordnorsk kunstmuseum med advokatpraksis i Stavanger

***

kl 1130-1150 FORMÅL SOM DRIVKRAFT
Styrets hovedansvar: sørge for økonomisk trygghet  eller oppnåelse av  formål?

Kristin Bjørn
Daglig leder i Ferske Scener, styremedlem i Den Nasjonale Scene og RadArt, leder for fagutvalget for kreative næringer Innovasjon Norge avd Arktis

***

kl 1150-1210 SNAKKEPAUSE MED SNACK

***

kl 1210-1230 HVA GJØR VI MED INSTITUSJONSKRITIKKEN?
I forestillingen Nordting rettes det en dose kritikk mot institusjonens programmering. Fra media valg av kunstneriske profil og billettpraksis blitt satt på dagsorden.

Inger Buresund
Teatersjef ved Hålogaland Teater

***

kl 1230-1250 MANGLENDE TILLIT
Hva kan være utfordrende med styreledervervet i organisasjoner som har interkommunal eierstruktur
 ?

Wenche Pedersen
Prosjektleder i Varanger Næringssenter AS og kommunepolitiker i Vadsø

***

kl 1250-1310 ANBEFALT
Frivillighet Norge har utarbeidet anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner, hvorfor trenger frivilligheten dette?

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge

***

kl 1310-1340 SNAKKEPAUSE MED SNACK

***

kl 1340- 1400 om ÅPENHET og sånt…..
Kulturministeren kritiserer Norges Idrettsforbund for manglende innsyn, hva er det idretten må by på?

Knut Bjørklund
Styreleder i Troms Idrettskrets

***

kl 1400-1450 RETT TANKEGODS
Styrearbeid med særtrekk og fellesnevnere i ulike typer organisasjoner
Turid Moldenæs og Hilde Marie Pettersen
Professor og førsteamanuensis UiT

kl 1450- 1500 UTLOGG

Program:
Co-produsenter:
Nordnorsk kunstmuseum og RadArt


Kunsten i styrearbeid er en seminarrekke med fokus på styrearbeid i kunst- og kulturorganisasjoner.

Seminar #1 . Ble arrangert under Festspillene i Nord-Norge 2016.
Seminar #2. Arrangeres i Tromsø 29. april 2017. Se over
Seminar #3. Arrangeres i Harstad 25. juni 2017.

Målsetning:

  1. Skape en faglige arena for styrer og daglig ledelse i kunst- og kulturorganisasjoner.
  2. Identifisere de fagspesifikke attributter med kontroll, strategi og serviceoppgavene for styrer i kunst- og kulturorganisasjoner.
  3. Legge til rette for en faglig diskurs for ledelse og styrearbeid i kunst- og kulturorganisasjoner.

Målgruppe:

  • Ansatte, politikere og tillitsvalgte i organisasjoner og offentlige enheter som oppnevner styremedlemmer
  • Styremedlemmer og ansatte i kunst- og kulturorganisasjoner
  • Personer interessert i styrearbeid

Bakgrunn:
Det har vært en akademisk, politisk og offentlig oppmerksomhet rundt styrearbeid i de siste årene som har rettet seg mot styreoppgaver i offentlig eide selskap og det private næringsliv. Den Nordnorske styredagen arrangeres hvert år med fire kunnskapsparker som arrangører og to universitet som samarbeidspartnere. I frivillige organisasjoner har det vært lang tradisjon med opplæring av egne tillitsvalgte. Frivillighet Norge har vedtatt anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner. Med dette initiativet ønsker vi å starte en serie med seminarer der vi setter styrearbeid i kunst- og kulturorganisasjoner på dagsorden.

Fagligansvarlig og arrangør:
Hålogaland Amatørteaterselskap

Mer info: Ta kontakt med Irene Nordhaug Hansen, daglig leder HATS, irene@hats.no tlf 77 67 90 30