HATS

Medlemskap

Bli med i et stort nettverk i nordPåmelding

Her er en oversikt over kurs, seminarer og programmer.

Revyforum: Revytekst
Ut av boxen, seminar Tromsø
LAIV kurs, Lakselv
Årsmøte HATS
Stemmekurs, Tromsø

 


Meld ditt behov

Kurs og regihjelp tilbys i hele Nord-Norge.


Søk

Stipend: Les mer
Støtteordning Troms: Les mer
Støtteordning i Finnmark: Les mer


Søk momskompensasjon- få midler

20.06.2017

FRIST FOR INNSENDING ER 15. AUGUST 2017.

25 medlemmer mottok tilsammen 345 000 kr i momskompensasjon i 2016.
Dere kan søke momskompensasjon gjennom HATS. Midlene utbetales i desember 2017.
Trenger du veiledning  for hvordan du gjør det, kan du ringe oss.

Du sender søknaden slik: Trykk på linken og gjør det digitalt: Søknad momskompenasjon

Har du spørsmål? Ta kontakt med HATS-kontoret på 77 67 90 30

For å få midler må dere:
Oppgi totale driftskostnader slik det kommer fram av gruppa sitt reviderte og årsmøtegodkjente regnskap for 2016. OBS! Det er ikke krav om registrert eller statsautorisert revisor. En valgt person skal ha godkjent regnskapet.

Om ordninga:
Momskompensasjon skal kompensere for utgifter frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Lag som er medlemmer i HATS kan søke momskompensasjon gjennom oss. Drifts- og vedlikeholdskostnader knytta til bygg, anlegg og fast eiendom er omfatta av ordninga. Og alle momspliktige teaterfaglige kostnader tas med.

Ordninga omfatter ikke investeringer i og kostnader på bygg og anlegg og fast eiendom. Er dere usikre på noe i forbindelse med dette, ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet på tlf. 57 82 80 00 eller mail postmottak@lottstift.no eller hjemmesiden www.lottstift.no.