Medlemsinformasjon

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) er en interesseorganisasjon for aktører, utøvere og samarbeidspartnere i det frivillige scenekunstfeltet. HATS drifter et kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk.  Alle som ønsker det kan melde seg inn som medlemmer. Det er tre medlemskategorier:

Kategori A: Revy – og teaterlag og andre sceniske ensembler som retter sin virksomhet mot det frivillige sceniske feltet: kr 900,- pr. år
Kategori B: Enkeltpersoner som selv er aktive i eller har sin virksomhet rettet mot det frivillige sceniske feltet: kr 200,- pr. år
Kategori C: Kulturskoler i kommunene. Skoler og andre offentlige institusjoner som har revy, drama og  teaterfaglig virksomhet: kr 900,- pr. år. (Denne medlemskategorien gir kun veidleing som medlemsgode)

Medlemsfordeler A og B medlemmer

  • Gratis kurs og andre aktiviteter i HATS regi
  • Søke Momskompensasjon gjennom HATS
  • Søke stipend hos HATS
  • Veiledning. Les mer her
  • Søke voksenopplæringsmidler fra Studieforbundet kultur og tradisjon.

Hvordan bli medlem? Trykk på linken under og du får opp påmeldingskjemaet

BLI MEDLEM I HATS