Støtteordninger

Oppdrag Troms:
På vegne av Troms fylkeskommune forvalter HATS et årlig tilskudd som skal komme revy- og teaterlag i Troms fylke til gode. Les mer her

Oppdrag Finnmark:
På vegne av Finnmark fylkeskommune forvalter HATS et årlig tilskudd. Les mer her

Frifond
Frifond teater gir støtte til frivillige grupper innen teater, levende rollespill og dans. 1/3 av deltakerne må være mellom 16 og 26 år. Les mer her

Trafo
Trafo gir inntil 10 000,- i pengestøtte til kreative og kunstneriske prosjekter. Dette er et tilbud til deg som er mellom 16 og 22 år og i gang med en ide, et prosjekt eller workshop som du ønsker å utvikle og gjennomføre. Les mer her

Aktiv ung
EUs støtteordninger for ungdomsprosjekter. Les mer her

Voksenopplæringsmidler
HATS medlemmer kan søke støtte til revy-og teaterøvinger/kurs hos Studieforbundet kultur og tradisjon. For å få kursstøtte, må kurset vere innmeldt hos studieforbundet på forhånd, kurset må vere på minst 8 timer, og minst 3 deltakarar over 14 år må ha møtt fram på 75% av kurset. Godkjent studieplan må være med i søknaden. Les mer her

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner
Her er en oversikt over ulike støtteordninger finansieres av staten. Se her

NORDBUKs barne- og ungdomsprogram
Her kan du søke støtte til barn og unges deltakelse i kulturelle, politiske og sosiale aktiviteter i Norden.Programmet er delt i to deler: prosjekttilskudd og organisasjonsstøtte. Prosjektets deltagere skal være under 30 år, og der skal delta barne- og ungdomsforeninger eller -grupper fra flere land eller områder. Les mer her

Barentsmidler
Barentssekretariatet har en hovedmålsetting om å styrke det brede folkelige og næringsrettede samarbeidet mellom Norge og Russland i nord. Les mer her

Gjensidigestiftelsen
Er du en ildsjel og har et spennende prosjekt innenfor trygghet og helse, men mangler finansiering? Søk om midler gjennom gjensidigestiftelsen. Les mer her 

Den Danske Bank
Den danske bank støtter lokale og regioanle kulturprosjekt. Prosjektene skal være tilgjengelig og til glede for mange. Likeledes skal prosjektene ha lokalt utspring og gjennomføres i regionen. Ekeltperoner og bedrifter kan ikke søke. Søknadsfrist 1. april. Les mer her

Sceneteksttilskot – eit krafttak for ny norsk dramatikk 2015-2017.
Midlene skal stimulere til at det blir produsert ny dramatikk i samarbeid mellom profesjonelle dramatikere og amatørteatergrupper eller amatørteaterorganisasjoner. Les mer her

Driftsstøtte til landsdekkande amatørteaterorganisasjonar
Søknadsprosedyrar for 2017 blir kunngjort hausten 2016. Fra og med 2017 vil ordningen være åpen for flere søkerorganisasjoner. Les mer her

LNU Kulturmidlene
Kulturmidlene er en prosjektstøtteordning til større kulturprosjekt i regi av landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner. Les mer her 

Norsk Kulturråd
Norsk kulturråd gir tilskudd for å fremme kunstvirksomhet. Les mer her

Tilskuddsordning for historiske spel og friluftspill
Målet med støtteordningen er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer. Kulturdepartementet har besluttet at Teateralliansen v/Norsk musikkråd skal forvalte og fordele statens tilskudd til historiske spel og friluftsspel 2018. Les mer her

Sparebanken Nord-Norge-fond
Støtter prosjekter som skaper varige verdier i landsdelen. Prioriterer prosjekter og formål til lag, foreninger og organisasjoner i frivillig sektor. Prosjekter som er rettet mot barn og ungdom, eller som er initiert av ungdom selv gis særlig prioritet i søknadsbehandlingen. Les mer her