Oppdrag Finnmark

På vegne av Finnmark fylkeskommune forvalter HATS en støtteordning for aktører i det frivillige kulturfeltet i Finnmark.  Midlene er prioritert til samarbeid med andre organisasjoner for aktiviteter for ungdom i Finnmark.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på tlf 77 67 90 30 eller send e-post til post@hats.no