Søk stipend

Hvert år avsetter styret et beløp til  HATS stipendet. Det er en forutsetning for tildeling at den økte kompetansen kommer det frivillige kulturlivet i Nord-Norge tilgode. I 2016 prioriteres ildsjeler i det frivillige danse, revy- og teaterfeltet som ønsker å:

  • øke sin kompetanse innen dans, koreografi og film i sceniske produksjoner.
  • øke sin kompetanse innen instruksjon av forestillinger.
  • øke sin kompetanse innen produksjon rundt forestillinger.

Vi tar kontakt med deg pr telefon eller epost dersom vi trenger utfyllende opplysninger, som eks. budsjett.

Trykk på linken under for å komme til søknadsskjemaet

SØK STIPEND